avatar_Аdmin

H7 Halogen vs LED vs HID

Started by Аdmin, Jul 03, 2020, 02:16 PM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Аdmin

Какви сијалици користите? Во моментов имам H7 Philips Vision.
Дали некој има користено LED? Претходно имав користено HID и средните подобро работеа отколку долгите. :D


🡱 🡳