avatar_Аdmin

За нас

Started by Аdmin, May 30, 2020, 08:21 PM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Аdmin

RenaultClub.mk е форум кој е наменет за комуникација помеѓу членовите-сопственици на Renault автомобили или оние кои имаат во план да бидат идни сопственици на овој автомобил. Овој форум не е поврзан на било каков начин со производителот, ниту со било кој друг автомобилски производител и ниту со било која сервисна компанија. Ставовите изнесени на форумот се ставови на членовите, тие се неофицијални и се нивни гледишта, а не на RenaultClub.mk

RenaultClub.mk е форум заедница која само ги поврзува сопствениците или љубителите на Renault автомобили да споделуваат искуства и мислења со цел да си помогнат меѓусебно околу одржувањето на нивните автомобили. 

Овој форум е неофицијален и некомерцијален, основан е со ентузијазам за дружење и помагање помеѓу членовите. На форумот постојат правила за членовите со цел да не се наруши културното однесување.

Со почит,
Од Администрацијата

🡱 🡳