Mar 04, 2021, 07:28 PM

News:

Follow us:


avatar_Аdmin

HUD - Heads up display

Started by Аdmin, Dec 19, 2020, 11:11 PM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Аdmin

HUD или Heads up display дали некој користел и од каде го нарачал?
Може и мислења да се споделат во врска со овој gadget.  ;)

🡱 🡳